Bezpieczeństwo i higiena na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo i higiena pracy: co to jest?

Bezpieczeństwo i higiena pracy odnosi się do standardów i obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia przyzwoitego, godnego szacunku i bezpiecznego środowiska pracy .

Jest to kwestia oceny, przewidywania i ograniczania wszelkich zagrożeń, które mogą zaszkodzić zdrowiu pracowników w miejscu pracy.

Kodeks pracy ma charakter formalny: wszystkie firmy, niezależnie od wielkości i branży, muszą przestrzegać zasad BHP .

Czyszczenie podłóg przynajmniej raz dziennie, zakładanie ochrony przed warunkami atmosferycznymi, utrzymywanie budynku w czystości to standardy, których należy przestrzegać.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników przy jednoczesnej ochronie ich zdrowia psychicznego i fizycznego jest obowiązkowe.

Kogo obchodzi zdrowie i bezpieczeństwo?

Początkowo to menedżer biznesowy jest bezpośrednio i osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Jako przedstawiciel prawny to do niego należy zagwarantowanie ochrony swoim pracownikom. Mogą mu jednak pomagać specjaliści, współpracownicy zewnętrzni, ale także działy HR i prawny.

Rzeczywiście, istnieje kilka podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, które będą dążyć do zapewnienia wsparcia i uczestniczenia w działaniach prewencyjnych i ochronnych .

Na przykład komitet społeczno-gospodarczy (CSE) może być cenną pomocą w zarządzaniu swoimi sprawami, szczególnie w firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

W zakresie BHP pracodawca musi spełnić określone obowiązki. Celem nie jest już tylko zagwarantowanie fizycznego bezpieczeństwa pracowników, ale także ich zdrowia psychicznego . W pracy powinny znajdować się podstawowe standardy, ułatwiające zachowanie niezbędnej higieny człowieka np. dozownik mydła.

Dziś wypalenie zawodowe, depresja, a nawet alkoholizm mogą być spowodowane szkodliwym środowiskiem pracy. Prawo to uznaje i dlatego pracodawca musi oferować ramy sprzyjające dobremu samopoczuciu swoich pracowników.

Jako kierownik musisz zatem dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, przestrzegając pewnych zasad. Następnie wymagane jest podjęcie działań prewencyjnych, informacyjnych i szkoleniowych .

Będziesz także musiał ocenić ryzyko, unikać ich i korygować wszelkie awarie , które mogą zagrozić Twoim zespołom. Środki te należy dostosować do okoliczności, aby utrzymać poziom ochrony lub go poprawić.

Ponadto będziesz miał obowiązek wyników . Wszelkie niepowodzenie zostanie przypisane Tobie, chyba że Twoja odpowiedzialność nie zostanie zaangażowana, co będziesz musiał wykazać.

Jak zapewnić BHP w pracy?

Obowiązki pracodawcy odpowiadają 9 ogólnym zasadom prewencji zapisanym w Kodeksie pracy.

Unikaj ryzyka

Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, konieczne jest usunięcie niebezpieczeństwa i unikanie ryzyka w jak największym stopniu.

Materiał, metoda pracy, a nawet substancja są uważane za niebezpieczne, jeśli mogą powodować szkody dla pracownika i jego środowiska.

Pracodawca musi zatem wdrożyć odpowiednie rozwiązania zapobiegające zagrożeniom.

Oceń ryzyko
Niezbędna jest ocena zagrożeń, których nie można uniknąć . Chodzi tu o identyfikację potencjalnych zagrożeń, ich charakter, znaczenie oraz określenie działań, które należy podjąć, aby je zminimalizować. Przykładem może być podajnik do ręczników papierowych, który ma ogrom zarazków i musi być na bieżąco dezynfekowany.
Tej ocenie ryzyka towarzyszy analiza mająca na celu zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników.

Wszystkie te dane muszą być wymienione w Jednolitym Dokumencie Oceny Ryzyka Zawodowego, w którym zagrożenia zostaną zgłoszone i sklasyfikowane zgodnie z ich charakterem i charakterystyką. Ten dokument jest obowiązkowy. Istnieje też bardzo dobry sklep z artykułami BHP, gdzie możesz zakupić odpowiedne niezbędniki zwalczające wszelkie ryzyka.

Zwalczanie ryzyka u źródła

Dzięki fazie oceny ryzyka łatwiej jest jak najwcześniej zintegrować profilaktykę . Zatem określenie ryzyka u źródła staje się niezbędne, w szczególności na podstawie projektu miejsca pracy, używanego sprzętu i metod działania.

Przede wszystkim łatwiej będzie z nimi walczyć. Ryzyko elektryczne, zbyt wysoki plan pracy, nieodpowiednie materiały… z wcześniej przeprowadzonymi analizami, eliminowanie zagrożeń będzie dziecinnie proste.